Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tudományos tények: Reális-e Isten?

Tudományos tények: reális-e Isten?

 

 Mára már sok tudományos tény felhalmozódott, melyek objektív alapot adnak arra, hogy egy egyetemes szervező eredő meglétéről beszéljünk. Sok, a tudomány területén nagy elismerésnek örvendő tudós, mikor találkozott ezekkel a tényekkel, elkezdett hinni Istenben.

  Ugyanakkor konstatálni kell, hogy törvényszerűen, a koncepciókban, melyek bizonyítják az egyetemes szervező eredő létét, inkább misztikus vagy vallásfilozófiai jellegű érveket hoznak fel, mintsem tudományosakat. Vagy épp fordítva, formális, teoretikus alapokat adnak, melyek lényegében semmit sem bizonyítanak és semmit sem tárnak fel a leírt jelenségek természetéről.

  E közben mára már valóban léteznek olyan tények, melyek együttvéve lehetővé teszik a lét egy felsőbb szervező eredője realitásának objektív megalapozását. Íme néhány közülük.

 

1) Bármely tömöranyagi test rendelkezik egy finomanyagi összetevővel

 

A modern technológiák lehetővé tették, hogy meggyőződjünk arról, hogy a biomező, ami egy finomanyagi test – nem a fantázia szüleménye, hanem maga a prózai valóság. A modern technológiák lehetővé teszik, hogy lássuk a test finomanyagi összetevőjét, megmérjük a fizikai tulajdonságait.

  A finomanyagi test stabil mezőstruktúrákból áll. A későbbiekben a finomanyagi testet „eskom”-nak fogjuk nevezni (az „energiainformációs strukturális komplexum”  kifejezés abbreviatúrájából), mivel hogy klasszikus jelentése („asztráltest”, „biomező”, stb.) csak részben tükrözik a lényegét.

 

2) Az eskom a test irányítója

   A tudósok felfedezték, hogy az anyaméhben fejlődő embrió  energiainformációs fantomja gyorsabb tempóban fejlődik. Vagyis a fantom fejlődése néhány nappal megelőzi az embrió fejlődését. Az embrió mintegy az előre megadott fantomprojekthez igazodva fejlődik. Az újszülött csak közvetlenül a születés előtt éri utol a fantomot. Ez arról tanúskodik, hogy a fizikai test, az eskomba ültetett terv szerint fejlődik.

  Arra is rájöttek, hogy a változások először az eskom testtel határos részében történnek, és majd csak az után jelentkeznek a fizikai testben. Például mielőtt egy szervben betegség jelentkezne, megszilárdulnak a patologikus változások az eskom vele határos részében.

  Az orvosi gyakorlatból vett tények, mikor embereknek megmaradt a tudatuk és a mozgáskoordinációs képességük annak ellenére, hogy részben vagy akár teljes mértékben elveszítették az agyukat. Ez azt jelenti, hogy az embernél is, a fizikai test irányítója (és ennek megfelelően a tudat központja) az eskom.

  Kiderült, hogy az eskom nem csak a szervezet állapotát és élettevékenységét koordinálja, de a határos teret is: a mellette lévő objektumokat, és a fizikai közeget. Még egy sejt is, az eskom közvetítésével, irányítja a környező teret.

  Tehát az objektum eskomja az ő irányítója. Tudományos megfigyelések számos hiteles adata teszi lehetővé, eme törvényszerűség kiterjesztését az élettelen objektumokra vonatkozóan is.

 

3) Bármely két objektum között információs-eseménybeli összefüggés van

 

1966-ban Cleve Backster, egy nagy érzékenységű berendezés segítségével felfedezte, hogy a növények reagálnak más életformák szervezeteinek szignáljaira. A növények elektromos ellenállása drasztikusan megváltozott azokban a pillanatokban, amikor a másik szobában apró, élő rákokat dobáltak forró vízbe. Mikor a forró vízbe már elpusztult rákokat dobtak, a növények nem reagáltak. A növények ugyanígy reagáltak a tyúktojás feltörésére is.

  1972-ben, Cleve Backster egy sor kísérletet tett genetikailag megegyező objektumokkal. Az elektorenkefalográfhoz kötött tojás élesen reagált, mikor 7,5 méterre tőle forró vízbe dobtak egy másikat.

  Elektorenkefalográf segítségével hímivarsejtek reakcióját is tanulmányozta. A tőle 12 méterre ülő donor (a hímivarsejt forrása) csípős anyagot – amil-nitritet  szippantott be. Néhány másodperc múlva, mikor az anyag kiváltotta az orrnyálkahártya ingerlését, a külvilágtól izolált hímivarsejt reakciót mutatott. A hímivarsejt csak a saját emberére reagált, figyelmen kívül hagyva a többi embert, akik ugyanannak a hatásnak lettek kitéve.

  Orosz tudósok Pjotr Garjajev és Georgij Tertisnij egyik kísérletükben meghatározott technológia segítségével megsemmisítő hatást gyakoroltak a spermára. A donornak és minden rokonának, akik Oroszország és Ukrajna különböző pontjain éltek, nagy fájdalmai támadtak, és a lázuk egy pillanat alatt 41ºC-ra szökött.

 

 

Laelly Watson a vér és a szájpadlás hámszöveteivel végzett kísérleteket.

Két részre osztotta a saját magától vett mintákat. Mikor az egyik rész salétromsav hatásánk lett kitéve, a másik reagált rá, amit egy érzékeny műszer rögzített.

 

A kölcsönös információs kapcsolat egyik megnyilvánulása a telepátia. Hatalmas mennyiségű esetről tudunk, melyek hozzátartozók gondlati kommunikációját támasztják alá. Doktor Bertold Shcwartz, New Jersey beli pszichiáter, tíz éves gyakorlata során másfélezer esetet rögzített hozzátartozók közötti gondolati kommunikációval kapcsolatban. Különböző országok tudósai számtalan kísérletet végeztek, melyek alátámasztják a nagy távolságokat áthidaló gondolatcsere valóságát. A kölcsönös információs kapcsolat még erőteljesebben jut kifejezésre az azonos (egypetéjű) ikrek esetében. Ha az ikrek közül az egyik szül, a másikuk csaknem ugyanolyan intenzitású szülési fájdalmakat érez, még akkor is, ha épp a világ másik végén tartózkodik. Néha, különböző helyeken tartózkodva ugyanazt a dalt kezdik dúdolni egy időben. Az enkefalográf segítségével végzett vizsgálatok megmutatták, hogy az azonos ikrek agyi aktivitása a távolságtól függetlenül szinkronikus.

1976-ban, a spanyol sajtóban volt egy közlemény a három éves egypetéjű ikerpárról, Szilvia és Márta Landáról. Amikor Márta megégtte a kezét egy vasalóval, Szilviának égési hólygja keletkezett, annak ellenére, hogy abban a pillanatban, 20 kilóméterrel arrébb tartózkodott tőle. A spanyol szakemberek érdeklődését felkeltette az eset, és egy sor kísérletet hajtottak rajtuk végre úgy, hogy külön szobába ültették őket, és mindent kamerával rögzítettek.

Mikor Mártának kalapáccsal ütöttek a térdére, Szilviának fellendült a lába. Mikor Szilviának éles fénnyel a szemébe világítottak, Márta hunyorgott. Mikor Szilviával erős szagú oldatot szagoltattak, Márta befogta az orrát.

Amerikában az egypetéjű ikreken Jerami Barett végzett kísérleteket. Poligráfot alkalmazott. A poligráf kimutatta, hogy tudat alatt akkor is reagál az egyik iker a másikra, ha kívülről ez a reakció sehogy sem nyilvánul meg, nem tudatosul és nem érzékelhető. A poligráf kifogástalanul mutatta a légzés, pulzus és más jellemzők hirtelen változását az egyik ikernél, mikor a másikból érzelmi reakciókat provokáltak.

 Minél jobban hasonlítanak egymásra a szerves objektumok, annál erősebb a köztük lévő kölcsönös információs kapcsolat.

Halmozódik egy bizonyítási alap azzal kapcsolatban, hogy van kölcsönös információs kapcsolat élettelen dolgok között is: melyek hasonlóak vagy egymás mellett voltak. Sőt mi több, arról is vannak adatok, hogy kölcsönös információs kapcsolat nem egyező tárgyak között is van. Igaz, ez esetben gyengébb a kapcsolat.

Tehát, van objektív alapja annak, hogy bármely két objektum között van tulajdonképpen egy pillanat alatt létrejövő információs történésbeli kapcsolat, melynek szintje az egyezőség mértékétől függ. Következésképpen: Minden, ami a világegyetemben létezik, információs cselekménybeli kölcsönös kapcsolatban áll egymással, ami tulajdonképpen azonnali.

Erre a jelenségre alapozva, az orosz tudós, Nazsip Valitov, alapvetően új technológiákat dolgozott ki, melyeket sikeresen bevezettek a kémiaiparba, ideértve az egyedi tulajdonságokkal bíró rakéta üzemanyag gyártását is. Ezen kívül már léteznek technológiák az azonnali információs kölcsönhatásra. Ilyen értelemben az információs cselekménybeli kölcsönös kapcsolatot nem csak hogy létrehozták, de már a gyakorlatban is sikeresen használják.

4)  A szervezetek összessége, egy egységes szervezet tulajdonságait mutatják.

Ezt a jelenséget mező szintű közösségként lehetne jellemezni. Lényegében a mező szintű közösség, egyike az információs történésbeli kölcsönös kapcsolat megnyilvánulásának. A mező szintű közösség régóta ismert az emberek számára, "egregor" - kollektív tudatalatti- fogalma alatt. Az egregor képességei, minőségileg növelik bármely tagjának képességeit.

 Látványos példák az állatvilágból a hal vagy madárrajok mozgása. A nagy halrajokban több száz egyed egyszerre fordul egyik vagy másik irányba, uszonyuk vagy farkuk szinkronikus mozgásával. A nagy madár vagy rovarrajok mozgása megegyezik egy egységes test mozgásával, ez a jelenség edig sokkal bonyolultabb, és a kölcsönös mozgás koordináció jóval magasabb szintjét igényli, mint egy egyszerű szinkronicitás. Közismert az élettevékenység magas fokú koordinációja az olyan közösségi rovarok kolóniáiban, mint a hangyák, termeszek és a

méhek. A baktériumok kolóniáiban érdekes és kifejező élettevékenység koordinációk figyelhetők meg, milliónyi egyed képes koordináltan helyet változtatni, bonyolult manővereket végrehajtani, bonyolult felépítésű képződményekbe rendeződni (milliós nagyságrendig), vadászathoz és a zsákmány megemésztéséhez szokva. A szervezetek közösségeinek bármely szintű szerveződésében - a mikrobáktól az emberekig - az élettevékenység olyan koordinációs szintje figyelhető meg, amely nem lenne lehetséges telepatikus szintű kölcsönös információs kapcsolat nélkül. Számtalan tudományos megfigyelést végeztek az adott területen, melyek során hiteles megerősítéseket kaptak. Azon kívül az egységes szervezet sajátosságai olyan ökoszisztémákban is megnyilvánulnak, melyekben egy élettérben számos különböző faj él együtt. Egységes szervezet tulajdonságait mutatja az egész Föld. Ezt a tudományos megfigyelések eredményei ugyanúgy megerősítik. Minden fent felsorolt tény köztudott a tudományos szférában, és meglehetősen széleskörűen meg van világítva a sajtóban. Mi következik a felsorolt tények összességéből?

1) Bármely objektumot az eskomja irányít. Ha a szervezetek összessége egy egységes szervezet tulajdonságait mutatják, az azt jelenti hogy az eskomjaik összessége egy egységes eskomot mutat. Következésképp,

Az egymással kölcsönös információs kapcsoltban álló objektumok eskomjainak összessége,  egységes eskom tulajdonságait mutatják.

2) Mivel, ahogy ezt fent említettük, a Világegyetemben minden kölcsönös információs cselekménybeli kapcsolatban áll egymással, ez azt jelenti, hogy a Világegyetem eskomjainak összessége egy egységes eskom tulajdonságait kell, hogy mutassa. Ez az egységes eskom minden létezőt a Világmindenségben egy egységes szervezetben egyesít, centralizált irányítást hozva létre. Ennek megfelelően a hasonló szervezetek mező szintű közössége az egyetemes mező szintű közösségnek csak részbeni, legkönnyebben megfigyelhető jelensége. Következésképp : annak ellenére, hogy minden egyes objektum sorsát nagy részt a saját eskomja és a felette álló egregorok határoznak meg,  egészében véve, az események végső irányát az egyetemes szervező eredő, a Világegyetem eskomja szabja meg. A tulajdonságok összességének tekintetében teljes mértékben megegyezik azzal, amit az emberek "Mindenható Istenként" határoznak meg. Ezért a későbbiekben néha ezt a meghatározást fogjuk használni. Mivel az egyesült eskomok egy egységes eskomot mutatnak (ez az egyesülés egy fraktális típusú több szintű strukturális hierarchiát jelent), a világmindenség hierarchiájának felsőbb szintjei pedig tudatos életformák egregorait alakítják ki, így a Mindenható egységes, tudatos lényeg. Következésképpen,

A létet a Világmindenség egységes szervező eredője irányítja.

A Legfelsőbb Értelemnek, mint ahogy bármely értelemnek sajátja, a funkciók belső elkülönítése. Feltételesen ki lehet emelni a Tudatot, amely nagymértékű, stratégiai jelentőségű események felett végez kontrollt, és a Tudatalattit, amely lokális jelentőségű eseményeket kontrollál. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, ahogy az emberi tudat, az ember boldogulásával van elfoglalva egészében véve,  miközben az apró végbemenő események, a sejtek és a szervek életfolyamatainak kontrollja a tudatalatti szintjén megy végbe. Ennek megfelelően a fő eseményszövet, amely sorozatos jelentőségű eseményekből áll, a világmindenség szintjén alakul ki.

Tehát elvárható, hogy az események alakításában ugyanúgy automatikus eredők is részt vehetnek, melyekhez hozzátartoznak a tudatalatti univerzális tulajdonságai - az asszociációd és sztereotipizáló képesség - mint az ésszerűséget meghaladó és magasan spirituális eredők.

 Ennek megfelelően, a tények, melyekből látszik, hogy a valóság alakításának sajátságai a központosítás, az asszociativitás és a sztereotipizálás, egyenesen arról tanúskodhatnának, hogy a valóságot egy egységes, értelmes eredő akarata központosítva irányítja. És ilyen tények bőségesen vannak.

 A központosítás, az asszociativitás és a sztereotipizálás például abban nyilvánulnak meg, hogy a hasonló objektumok számára programozott jövő az ezen objektumokat kísérő eltérő körülmények ellenére is megegyezik.

 Valamely objektum jövőjét programozva, az egyetemes tudatalatti asszociatív módon emlékezik a vele megegyező objektum sorsára. Végeredményben a jövő, amely a megegyező objektumok számára lesz programozva, sokban egyezik majd, mintha csak egy egységes sablon alapján lenne tervezve. Az egyik objektum létének részletei mintha átvezetődnének a másik objektumnak.

 Ebben az értelemben, sokkal látványosabb az azonos objektumok sorsa, melyek különböző körülmények között találhatóak.

 

Az iker fotonok sorsa megegyezik.

Meghatározott feltételek mellett létre lehet hozni azonos, úgy nevezett - iker fotonokat. A foton ikrek között, a köztük lévő távolságtól függetlenül, létezik egy pillanat alatt létrejövő kölcsönös eseménybeli kapcsolat. Mikor az egyik foton pólusosságát megváltoztatták, annak megfelelően változott a másik foton pólusossága is. Mikor egy speciális csapda segítségével megsemmisítették az egyik fotont, a másik spinje (forgatónyomaték) abban a pillanatban az ellenkezőjére változott.

 

 Az egypetéjű ikrek sorsa megegyezik.

 Az ikrek között lévő távolságra való tekintet nélkül, a betegségek és balesetek egyidőben  történnek velük, és hasonló módon, annak ellenére, hogy az okok különbözőek lehetnek. Ugyanígy megfigyelhető a szinkronicitás és az élet fontos eseményeinek egyezése.

  Jellemzőek a külön élő, egypetéjű ikrek esetei, főleg, mikor gyermekkorban szétválasztották őket és messze élnek egymástól, ami azt jelenti, hogy különböző neveltetést és különböző indulási alapokat kapnak. Túlzás lenne azt állítani, hogy az azonos ikrek sorsa mindenben megegyezik. De olyan sok különféle egyezőséget regisztráltak sorsukban, hogy ez ellenkezik a tudományos elképzelésekkel az ok-okozati kapcsolatokról, és a statisztikával.

 A valószínűségi teória és a genetika képtelenek magyarázatot adni sorsuk egyezőségére. Ha a fiziológiai állapot egyezőségeit a tudósok a szervezetek egyezőségével hozzák összefüggésbe, akkor egyértelmű, hogy az egymástól szétválasztott egypetéjű ikrek sorsának különböző külső körülmények melletti egyezőségének magyarázatánál csődöt mondanak, még a kölcsönös telepatikus kapcsolat beismerése mellett is.

  Hisz az események egyezőségéhez nem csak a belső állapot egyezése elengedhetetlen, de a külső életkörülmények abszolút egyezése is, ami tulajdonképpen lehetetlen, mivel csak maga az elkerülhetetlen térbeli elhelyezkedésben lévő különbség, egy sor más különbséget vonz maga után. Ha a valószínűség elméletből indulunk ki, akkor az ikrek esetében nem egyszer előforduló egyidejűség és az események egyezősége kizártak, az életkörülmények közötti elengedhetetlen különbségek értelmében. De ezek az egyezőségek és a szinkronicitás léteznek.

 Jean Nokkha és Joan Blenhard ikertestvérek Los Angelesből.

Mindketten 24 évesen mentek férjhez.

35 éves korukban elváltak

45 éves korukban mentek újra férjhez

Egyszerre betegedtek meg és estek át vakbél műtéten.  Bármit is vásároltak, különböző helyeken tartózkodva, mindig ugyanazt vették. Ez volt az oka, hogy felhagytak egymás karácsonyi megajándékozásával: kellemetlen egyforma dolgokat cserélni egymás között.

 

Az USA-ban egyidejűleg két azonos bűncselekményt regisztráltak. Egymástól ezer kilométerre fekvő két különböző államban ugyanabban az időben, ugyanúgy törtek fel két széfet. Az ujjlenyomatok mindkét helyen megegyeztek. Mikor elfogták a széfrablókat, kiderült, hogy egypetéjű ikrekről van szó, kiket gyermekkorukban elválasztottak egymástól, és nem is tudtak egymás létezéséről.

 

Daffny Goodship és Barbara Gerbert ikrek, akiket gyermekkorukban szétválasztottak, 39 év távollét után az első találkozójukon egyforma bézs színű kabátban és bársony blézerben jelentek meg, amin mindketten elcsodálkoztak. A sorsuk ugyanúgy egyezőnek bizonyult.

 Mindketten ugyanúgy 15 éves korukban estek le a lépcsőn és szenvedtek csonttörést.

 16 éves korukban mindketten megismerték leendő férjüket.

Mindketten először elvetéltek, majd egymást követően először lányuk, majd két fiuk született.

 Anyósaik egy napon születtek, egy évben, és ugyanazt a nevet viselték.

 

 Az ikreket, James Luiset és James Springst gyerekkorukban választották el egymástól, válás miatt. Megismerkedve 39 év távollét után, egy sor megmagyarázhatatlan egybeesést fedtek fel. Íme, csak egy részük:

 Ugyanazon márkájú, modellű és színű autót vezettek.

Ugyanolyan fajta kutyájuk volt, melyeket ugyanúgy Tojnak hívtak.

Ugyanabban az üdülővároskában szerettek pihenni.

 A találkozás idején mindketten a második házasságukban éltek.

  Mindkettejük első feleségét Lindának, a másodikat Bettynek hívták. Lehet, hogy a szkeptikusok közül valaki azt bátorkodik állítani, hogy a férfiak a nevekbe szerettek bele? De ha a név közel sem elsődleges a szerelemben, akkor hogyan lehet a hasonló egybeeséseket tudományosan megmagyarázni?

  A rövidség érdekében, azokat az egybeeséseket, amelyek genetikai egyezőséggel magyarázhatóak -  ízlés és függőségek - alapvetően nincsenek megemlítve. 

 Ezek csak a legismertebb esetek a sok közül, melyeket hitelt érdemlően tanúsítottak.

 Az, hogy az ikrek életében az események részben szinkronikusak és lényegébe véve egyezőek, de a kísérő körülményekben eltérnek, önmagában érdeklődésre tarthat számot. A körülményeknek éppen ez a különbsége az a pont, amely valamiféle felettes szisztémára, a jelenségek értelmességére utal, amely biztosítja az események szinkronicitását és egyezőségét. Az egypetéjű ikrek életében az olyan komoly változások szinkronikussága, mint a házasság és a válás, semmiképp sem magyarázhatóak csupán a belső beállítódás egyezőségével. Hisz az ikrek házastársai - különböző emberek. Ha objektíven számba vesszük, milyen sok életbeli és személyes körülménynek kell egybeesnie a keresés, az udvarlás és a házas élet során ahhoz, hogy az ikrek sorsa ne csak egybeessen, de szinkronban is legyen, akkor be kell vallani, hogy e mögött az egyezőség mögött a véletlenszerűségnél valami sokkal nagyobb elgondolás van.

 Különösen érdekesek az egyező extrém esetek. Hiszen a körülmények meglehetősen ritka egybeesése következtében jönnek létre, mikor a döntő jelentősége annak, hogy az esemény pont a meghatározott módon történjen, egészen szánalmas körülményeken múlik. Vizsgáljatok meg egy extrém szituációt az életetekből, és eszetekbe fog jutni, hogy minden a körülmények ritka és bosszantó egybeesése miatt történt, hogy mindent milliméterek és másodpercek töredékei, vagy valamiféle az adott szituációban jelentéktelen körülmény döntött el. Amikor a körülményeknek ilyen ritka egybeesése szinkronban történik, de mindkét ikernél különbözőképpen, két különböző helyen, van ok arra, hogy elgondolkozzunk a sors valamiféle eleve elrendeltetéséről. De az az igazság, hogy a sorsot valóban előre programozza egy egységes akarat.

 

 Az amerikai városból, Miluokiból származó ikertestvérek, Richard és Leonard Oleshek ugyanaznap törték el a lábukat. Richard annak következtében törte el a lábát, hogy leesett a lépcsőről, Leonard pedig megcsúszott a jégen.

 A nagy britanniai ikerpár, John és Michael Atkins az Alpokban síeltek, különböző, egymástól távol eső pályákon. Ugyanabban a pillanatban törték el a lábukat.

   Egyidejű balesetek nem egyszer történtek a német futbalista ikrekkel, Erwin és Helmut Kremersszel. Különböző években, szinte egyszerre törték el a kezüket, szinte egyszerre érte sérülés a lábuk, szinte egyszerre sérült meg a lábfejük és az achilles inuk.

  Sok hasonló példa van.

 Az emberi ikrek sorsának egyezése alátámasztja, hogy a valóságot centralizáltan alakítja egy egységes szervező eredő, amely hatalmas és értelmes.

 Semmilyen más módon nem lehet megmagyarázni ezt az egyezést.

  Az iker fotonok sorsa analóg módon magyarázható. De egyértelmű, hogy sorsuk programozása automatikusan történik, a mindenség tudatalattijának egy sokkal alacsonyabb szintjén.

  Be kell ismerni, hogy a helyi fizikai kölcsönhatások ok-okozati kapcsolata csak addig kifogástalan, amíg nem ütközik ellentmondásba a lét egyetemes szervező eredőjének akaratával.

 

 Az asszociativitás és a sztereotipizálás az események formálási folyamatának a sajátjai, sok érdekes jelenségben nyilvánulnak meg, melyeket ma a megmagyarázhatatlan misztika területére sorolnak.  Részint sok olyan eset ismert, mikor megdöbbentő egyezőségek figyelhetők meg történelmi események között, melyek különböző időben történtek, mikor a regényekben leírt vagy filmre vitt cselekmények az életben megvalósulnak.

 Az egyetemes tudatalattiban már egyszer végbement gondolat hajlamos megismétlődni. Az egyetemes tudatalatti mintha "visszaemlékezne" arra, ami már megtörtént a valóságban vagy tömegek képzeletében. Ebben az értelemben, az az állítás, hogy a műveknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy néha realizálódnak, sokkal több alapja van, mint ahogy látszik. Íme néhány a sok példa közül:

  1882 május 4-én, az "Araguari" nevű ágyúnaszád tengerésze

felfedezett egy az óceánban úszó bedugaszolt palackot a következő üzenettel a belsejében: " "Tenger hőse" sóner fedélzete. 28. hosszúsági, 24. szélességi fok. A legénység fellázadt, a kapitányt megölték, az első tisztet a fedélzet mögé dobták. Nekem, a másod segédnek megkegyelmeztek, de csak azért, hogy én kormányozzam a hajót. Arra kényszerítenek, hogy az Amazon szorosához tartsak. 3,5 csomó sebességgel megyek. Igyekezzenek a segítségemre!"

  A brazil Koszta hajó kapitánya, egy tájékoztató/leírás alapján meggyőződve arról, hogy ezt a sónert 1866-ban építették, és a Gull kikötőbe van regisztrálva, kiadta a parancsot a mentésre.

  Az üzenetben feltüntetett koordinátákat használva két óra múlva rátaláltak a zendülő hajóra. A sónerre irányított fegyveres csoport lefegyverezte a lázadókat. A másodsegédet, akit Hedgernek hítak, és két tengerészt, akik visszautasították a zendülőkhöz való csatlakozást, egy kajütbe zárva találták. Hedger megismételte a lázadásról szóló üzenetet, azzal a pontosítással, hogy a kapitánnyal együtt megölték a kutyáját is. Azt kérdezte : Az isten szerelmére, mondják meg, honnan szereztek tudomást a szerencsétlenségünkről? A lázadás csak ma reggel tört ki. Azt hittük, végünk van. Megkaptuk az üzenetüket- válaszolta a hadnagy.

- Üzenetet? Mi nem írtunk semmiféle üzenetet! A hadnagy megmutatta neki a palackból kivett üzenetet.

- Ez nem az én kézírásom, és én nem dobtam vízbe semmiféle palackot - közölte Hedger, miután megismerkedett az üzenettel. - Egész idő alatt őrizet alatt voltam, és minden percben figyeltek.

  A vizsgálat során, ami következményképpen Angliában folyt, a következő derült ki.

 16 évvel a "Tenger hősének" vízrebocsátása előtt, 1850-ben megjelent John Parminton regénye, melyben egy azonos nevű hajó balszerencsés eseteit írja le. Könyve reklámjának kedvéért, még az előtt, hogy az napvilágot látott volna, a szerző ötezer üveget küldött a hullámok közé a zendülés pillanatát idéző feljegyzésekkel.

  32 éven át tengődött a palack a vízben, hogy a megfelelő kezekbe kerüljön, a megfelelő helyen, pontosan a zendülés napján. A valódi "Tenger hőse" ugyanolyan sikeresen menekült meg, mint irodalmi prototípusa.

 Hasonló realizáció történt számtalan egybeeséssel a maga idejében Edgar Allen Poe művével "Elbeszélés Arthur Gordon Pima kalandjairól", melyben egy hajótörésből megmenekült, majd éhen- és szomjan halt négy tengerészről van szó. A megmenekülés érdekében egyikőjüket, aki a rövidebbet húzta, meg kellett enniük. Az áldozat neve az életben és az elbeszélésben is megegyezett - Richard Parker. Az elbeszélés publikálás és az életben való realizálódás között fél évszázad telt el.

 A művek realizálódásának néhány esetét a jövő előrelátásával lehet magyarázni, és nem lehet pontosan meghatározni, mikor történik a realizáció, és mikor a jóslat. De a jövő előrelátása sem volna lehetséges, ha a jövő terve nem formálódna meg előre egy egységes, központosított módon. Különben a prófétának egyszerűen nem volt mit látni.

  Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a jövő több variációs. Az emberek figyelmének felhívása egy variációra, megnöveli annak realizálódásának esélyeit. Hasonló esetekben az eseményeket az előre látások ugyanúgy provokálják, mint a figyelemfelhívás a jövő lehetséges variánsára.

  És íme, néhány példa az események ismétlődésére.

  Két testvér harcolt a háborúban. Mikor egyikőjüket megölték, a másikuk, bátyja emlékére magára öltötte annak kabátját. A kabáton két lyuk volt, melyeket a testvér halálát okozó golyók hagytak. Hamarosan a másik testvér is meghalt. Szintén két golyó által, melyek pontosan a kabáton már meglévő réseken fúródtak be.

  A csinos bolgár hölgy, Marta Matyiki, kategorikusan elzárkózik a házasságtól, mivel meg van róla győződve, hogy férjét villámcsapás fogja megölni. Az óvatosságnak vlóban vannak alapjai. Mindhárom előző házassága egyformán végződött: a házastárs, zápor idején az őt ért villámcsapásba halt bele.

  Különböző országok kutatói hatalmas gyűjteményt szedtek össze a cselekmények ismétlődésének, egybeesésének és realizálódásának tényeiből. Az ismétlődés jelenségének van kisajátítva a "szerialitás" terminusa. Egy egész tudományág tanulmányozza. Egyértelmű, hogy a szerialitás jelensége nem nyilvánulhatott volna meg, ha a létet nem irányítaná egy egységes akarat.

 Az ikrek sorsának egyezése, a művek realizálódása, az események ismétlődése, a különféle egybeesések - mindez egy lehetséges következménye annak, hogy a világot egy egységes Legfelsőbb Értelem irányítja.

  A felsorolt statisztikák túlságosan leegyszerűsítettek, ezért nem tükrözik a valóság bonyolultságát.